You are here: Home > Tłumaczenia > Warto uczyć się języków

Warto uczyć się języków

Firmy, które prowadzą współpracę z zagranicznym kontrahentem, nie mogą swobodnie i skutecznie funkcjonować bez zatrudnienia osoby, która będzie odpowiedzialna za wszelkie tłumaczenia przysięgłe po angielsku. Na rynku pracy, nie brakuje osób, które posiadałyby stosowne wykształcenie, konieczne do pracy tłumacza. Ostatnimi czasu kierunki lingwistyczne cieszą się bardzo dużą popularnością, dzięki czemu każdego roku rynek pracy zasilają kolejne roczniki absolwentów studiów wyższych o takich kierunkach jak – anglistyka, germanistyka czy też romanistyka. Rzecz jasna, na rynku pracy, najwięcej pracodawców potrzebuje specjalistów z zakresu tłumaczenia języka angielskiego, którym posługuje się najwięcej ludzi na świecie. Nie należy jednak wyciągać wniosku, że znajomość innych języków obcych jest na rynku pracy niepotrzebna. Wręcz przeciwnie, osoby, które potrafią posługiwać się biegle językami mniej popularnymi, mają większe szanse aby znaleźć pracę, gdyż nie spotkają się z tak dużą konkurencją, jak osoby realizujące tłumaczenia przysięgłe po angielsku. Warto zatem, studiować języki obce zarówno te popularne jak i mniej znane.

Comments are closed.